Tilskud fra Vestas til nye micro-mål

02/11/2015 13:48

Vestas uddeler en gang om året nogle penge til lokale foreninger, som medarbejdere kan søge om.
Michael Madsen og Lotte Hvid sendte derfor en ansøgning om tilskud til nye micro-mål til de mindste spillere i klubben, og det har betydet at Vestas har bidraget med kr. 4.000,-, så stor tak til Vestas for det flotte tilskud, og også en stor tak til Michael og Lotte for at få ideen til at søge tilskudet.